Skákhof Vinaskákfélagsins í Vin

Lagabreytingar Vinaskákfélagsins 2024.

Greinar raðaðar upp eftir flokkum:

Kafli 1: Almennar greinar.

Greinar 1 – 11.

Kafli 2: Aðalfundir og Stjórnarfundir.

Greinar 12 – 18.

Kafli 3: Minningarsjóður um Hrafn Jökulsson.

Greinar 19 – 20.

Kafli 4: Agabrot.

Greinar 21 – 25.

Breytingar á almennum greinum:

1 grein til 7 grein verða með sömu númerum.

11 grein verður 8 grein.

12 grein verður 9 grein.

13 grein verður 10 grein.

15 grein verður 11 grein.

Grein 5:

Greinin er svona í dag:

5. grein.

Allir eru velkomnir sem liðsmenn Vinaskákfélagsins.

Greinin eftir breytingu:

5 grein.

Nýir félagar sem vilja koma inn í Vinaskákfélagið, þurfa að kunna mannganginn í skák og hafa áhuga á að tefla. Nýir félagar hafa ekki atkvæðisrétt á almennum félagsfundum eða aðalfundum fyrr en þeir hafa verið að minnsta kosti sex mánuði í félaginu. Ef hinn nýi félagi er kosin í stjórn innan þess tíma, fær hann fullan atkvæðisrétt.

Grein 7:

Greinin er svona í dag:

7. grein.

Vinaskákfélagið skal vera með bankareikning. Ekkert árgjald er og Vinaskákfélagið er ekki með þátttökugjöld á mánudags skákmótum í Vin, Hverfisgötu 47, 101 Reykjavík. Aftur á móti geta meðlimir styrkt félagið með frjálsum framlögum á heimasíðu þess undir linknum „Styrktarreikningur“.

Greinin eftir breytingu:

7. grein.

Vinaskákfélagið skal vera með 2 bankareikninga. Annar reikningurinn er almennur rekstrarreikningur félagsins og hinn er Minningarsjóður um Hrafn Jökulsson. Kosið verður 3ja manna nefnd sem sér um og ábyrgist um úthlutun úr Minningarsjóðnum. Sjá 19. grein.

Ekkert árgjald er, en aftur á móti geta meðlimir styrkt félagið með frjálsum framlögum á heimasíðu þess undir linknum „Styrktarlína“.

Breytingar og nýjar greinar um Aðalfundi og Stjórnarfundi.

8 grein verður 12 grein.

9 grein verður 13 grein.

10 grein verður 14 grein.

Ný greinar 15, 16, 17 og 18.

Breyting á 12 grein.

Greinin er svona í dag.

12. grein.

Aðalfund skal halda eigi síðar en 15 maí ár hvert og skal boða til hans með minnst tveggja vikna fyrirvara með sannanlegum hætti. Þó getur stjórnin samþykkt á síðasta stjórnarfundi fyrir aðalfund að fresta aðalfundi en þó ekki nema um 2 vikur eða til 30 maí. Aðalfundur er löglegur, sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum mála. Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

 1. Forseti setur fundinn.
 2. Kosning fundarstjóra.
 3. Kosning Ritara.
 4. Skýrsla stjórnar lögð fram.
 5. Reikningar lagðir fram til samþykktar.
 6. Lagabreytingar.
 7. Kosning stjórnar.
 8. Önnur mál.

Greinin eftir breytingu:

12. grein.

Aðalfund skal halda eigi síðar en 15 maí ár hvert og skal boða til hans með minnst tveggja vikna fyrirvara með sannanlegum hætti. Auglýsa skal Aðalfundinn á heimasíðu Vinaskákfélagsins, „vinaskak.is“ og á Facebook grúbbu félagsins þ.e. Vinaskákfélagið (Spjall, fréttir og skákmót). Þó getur stjórnin samþykkt á síðasta stjórnarfundi fyrir aðalfund að fresta aðalfundi en þó ekki nema um 2 vikur eða til 30 maí. Aðalfundur er löglegur, sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum mála. Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

 1. Forseti setur fundinn.
 2. Kosning fundarstjóra.
 3. Kosning Ritara.
 4. Skýrsla stjórnar lögð fram.
 5. Reikningar lagðir fram til samþykktar.
 6. Lagabreytingar.
 7. Kosning stjórnar.
 8. Önnur mál.

Breyting á 13 grein.

Greinin er svona í dag.

13. grein.

Stjórn Vinaskákfélagsins skal vera skipuð 5 félagsmönnum: forseta, varaforseta, gjaldkera, ritara og meðstjórnanda. Einnig skal stjórnin vera skipuð 2 varamönnum. Kosning forseta skal halda á 2 ára fresti og fara fram á aðalfundi. Kosning varaforseta, gjaldkera, ritara og meðstjórnanda skal halda árlega og fara fram á aðalfundi. Kosning 2 varamanna skal halda árlega og fara fram á aðalfundi. Forseti og gjaldkeri skulu hafa prokúru á reikningi Vinaskákfélagsins. Stjórn Vinaskákfélagsins skal á fyrsta fundi sínum eftir Aðalfund ákveða hverjir verði Liðstjórar Vinaskákfélagsins og hve mörg lið þeir senda á Íslandsmót Skákfélaga. Stjórn félagsins fer með málefni félagsins milli aðalfunda. Forseti skal boða til funda. Firmaritun er í höndum meirihluta stjórnar.

Greinin eftir breytingu:

13. grein.

Stjórn Vinaskákfélagsins skal vera skipuð 5 félagsmönnum: forseta, varaforseta, gjaldkera, ritara og meðstjórnanda. Einnig skal stjórnin vera skipuð 2 varamönnum. Kosning forseta skal halda á 2 ára fresti og fara fram á aðalfundi. Kosning varaforseta, gjaldkera, ritara og meðstjórnanda skal halda árlega og fara fram á aðalfundi. Kosning 2 varamanna skal halda árlega og fara fram á aðalfundi. Forseti og gjaldkeri skulu hafa prokúru á reikningi Vinaskákfélagsins. Stjórn félagsins fer með málefni félagsins milli aðalfunda. Forseti skal boða til funda. Firmaritun er í höndum meirihluta stjórnar.

Ný grein:

15. grein.

Þeir félagar í Vinaskákfélaginu sem ætla að bjóða sig fram í embætti Forseta félagsins, verði að tilkynna framboðið í tölvupósti til stjórnar félagsins viku fyrir Aðalfund.

Ný grein:

16. grein.

Félagsmenn geta krafist auka aðalfundar með undirskrift meirihluta félagsmanna og verður stjórnin þá að boða til auka aðalfundar.

Ný grein:

17. grein.

Á milli stjórnarfunda getur stjórn Vinaskákfélagsins tekið minni háttar ákvarðanir á sérstakri grúbbu á Facebook sem heitir „Stjórnargrúbba Vinaskákfélagsins“. Aðeins stjórnarmenn og varamenn geta verið meðlimir á þessari grúbbu. Ef um meiriháttar ákvarðanir er um að ræða eins og t.d. um agabrot félaga, verður að boða til stjórnarfunda.

Ný grein:

18. grein.

Á fyrsta stjórnarfundi Vinaskákfélagsins eftir Aðalfund þarf að ákveða þessa liði:

 1. Ákveða hverjir verði Liðstjórar Vinaskákfélagsins og hve mörg lið þeir senda á Íslandsmót Skákfélaga.
 2. Kjósa 3 menn í stjórn Minningarsjóð um Hrafn Jökulsson til 2 ára. Einn af stjórnarmönnunum verður að vera Gjaldkeri Vinaskákfélagsins.
 3. Kjósa 3 menn í fastanefndir Vinaskákfélagsins, en það eru Mótanefnd, Styrkja og fjáröflunarnefnd, Bókasafnsnefnd og Almannatengslanefnd.
 4. Ákveða hver eigi að sjá um Heimasíðu Vinaskákfélagsins www.vinaskak.is. Kosið til 2ja ára í senn.

Nýjar greinar um Minningarsjóð:

19. grein.

Reglur um Minningarsjóð um Hrafn Jökulsson.

 1. Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Hrafns Jökulssonar
 2. Stofnfé sjóðsins er 100.000 kr.
 3. Tekjur sjóðsins eru vaxtatekjur af stofnfé og öðru fé sem sjóðnum kann að áskotnast, gjafir og áheit sem sjóðnum kunna að berast, og tekjur sem stjórn sjóðsins kann að afla honum á annan hátt.
 4. Tilgangur sjóðsins er að styrkja Skákverkefni í nafni Hrafn Jökulssonar, s.s. skákmót, skákkennslu, skákferðir.
 5. Stjórn sjóðsins skipa þrír aðilar. Stjórn sjóðsins skiptir með sér verkum. Kjörtímabil stjórnar minningarsjóðsins er tvö ár. Einfaldur meirihluti ræður ákvörðunum innan sjóðsstjórnar. Þó má sjóðsstjórnin aldrei ráðstafa árlega meiru en ¾ hluta sjóðsins.
 6. Stjórn sjóðsins ber að upplýsa stjórn Vinaskákfélagsins um upphæð hverju sinni sem greitt er út af sjóðnum. Þau verkefni sem stjórn sjóðsins ákveður hverju sinni, ber að tilkynna til stjórnar Vinaskákfélagsins.
 7. Reikningar sjóðsins skulu birtir árlega á aðalfundi Vinaskákfélagsins.
 8. Reikningur sjóðsins er í umsjá Vinaskákfélagsins.

20. grein.

Úthlutunarreglur úr Minningarsjóði um Hrafn Jökulsson.

 1. Stjórn sjóðsins sem skipaður er 3 mönnum og einn af þeim er Gjaldkeri Vinaskákfélagsins sér um að ákveða hver fær styrkinn það árið.
 2. Stjórnin ákveði hámarks upphæð sem hægt er að sækja um í Minningarsjóð um Hrafn Jökulsson og greitt er út af sjóðnum. Þetta á við um umsóknir í Minningarsjóðinn, en ekki þau verkefni sem nefndin ákveður að Vinaskákfélagið gerir.
 3. Auglýst verður eftir umsóknum 1. júlí ár hvert og frestur til að sækja um greiðslu úr sjóðnum rennur út eigi síðar en 1. september. Úthlutanir fara fram 1. nóvember – á afmælisdegi Hrafns Jökulssonar.
 4. Reglur um úthlutun er að styrkurinn fari í “skákmót, skákkennslu og eða skákferðir” sem tengjast málefni Hrafns Jökulssonar.
 5. Þeir sem sækja um styrk úr sjóðnum, verða að tilgreina í hvað styrkurinn eigi að fara.
 6. Áður en hægt er að sækja um styrk aftur, verða styrkþegar að skila greinagerð þar sem þeir segja í hvað styrkurinn hafi farið.

Breytingar og nýjar greinar um Agabrot:

14 grein verður 21 grein.

Nýjar greinar 22 til 25.

Ný greinar:

22. grein.

Ef félagsmaður verður uppvís af að brjóta gegn Siðareglunum, getur stjórn Vinaskákfélagsins veitt honum áminningu. Ef um alvarleg brot er að ræða þá getur stjórnin ákveðið að reka þann félagsmann úr félaginu og gildir það frá 9 mánuðum til að minnsta kosti í 2 ár. Stjórn Vinaskákfélagsins þarf síðan að samþykkja þann brott vikna félaga inn aftur.

23. grein.

Ef félagsmaður verður uppvís af brotum á Siðareglunum í annað sinn, getur stjórn Vinaskákfélagsins veitt honum aðra áminningu og rekið þann félagsmann úr félaginu og gildir það frá 9 mánuði til að minnsta kosti í 2 ár. Stjórn Vinaskákfélagsins þarf síðan að samþykkja þann brott vikna félaga inn aftur.

24. grein.

Ef stjórnarmaður verður uppvís af brotum á Siðareglunum getur meirihluti stjórnarmanna (3 af 5) lýst yfir vantrausti á hann og rekið hann úr stjórninni. Það verður þó að vera um að ræða alvarlegt brot til að reka hann úr stjórninni. Gildir það í að minnsta kosti 9 mánuði. Stjórn Vinaskákfélagsins þarf síðan að samþykkja þann brott vikna félaga inn í stjórnina aftur.

25. grein.

Ef stjórnarmaður verður uppvís af því að brjóta af sér aftur eða um er að ræða alvarlegt brot eða margítrekuð brot, er hægt að reka hann úr stjórninni og jafnvel úr félaginu og gildir það í að minnsta kosti í 9 mánuði til 2 ár. Stjórn Vinaskákfélagsins þarf síðan að samþykkja þann brott vikna félaga inn aftur.